کاربران ایرانی خارج از کشور به دلیل ماهیت خارجی بودن آی پی نمی توانند به شبکه شاد دسترسی داشته باشند، بنابراین می بایست ای پی سیستم یا گوشی خود را به ای پی ایران تغییر داده و سپس و از اپلیکیشن یا سایت شاد استفاده کنند.

برای خرید ای پی ایران یا همان وی پی ان ایران که ای پی شما را به ایران تغییر می دهد و استفاده از شبکه شاد را مهیا می سازد اینجا کلیک کنید.

در نظر داشته باشید که با خرید ای پی ایران و تنظیم آن روی سیستم مطابق آموزش های بخش اتصال ای پی ایران ای پی سیستم شما به ای پی ایران تغییر خواهد کرد و می توانید ازین پس از شبکه شاد در خارج از کشور استفاده نمایید.