همانطور که می دانید بانک های ایران در خارج از کشور از دسترس خارج شدند.

بانک پاسارگاد نیز ازین قاعده مستثنی نیست و کلیه ای پی های خارج از کشور را بسته است و تنها با ای پی ایران می توانید به آن دسترسی داشته باشید.

خطای همراه بانک و اینترنت بانک پاسارگاد در خارج از کشور

راه حل اتصال به بانک پاسارگاد در خارج از کشور:

جهت اتصال به بانک پاسارگاد و دیگر بانک ها در خارج از کشور می بایست ای پی خود را به ای پی اختصاصی ایران تغییر دهید تا بتوانید به بانک بدون خطای فوق دسترسی داشته باشید. چه در موبایل و چه سیستم می توانید همراه بانک و اینترنت بانک پاسارگاد را تهیه نمایید. سرویس ای پی ایران می بایست داخل سایت خریداری شود. پس از نصب بر روی سیستم می توانید بدون مشکل به بانک پاسارگاد در خارج از کشور دسترسی داشته باشید.