وبلاگ ای پی ایران

خانه بلاگصفحه 5

ای پی ایران برای شبکه شاد دانش آموزان برای کاربران خارج از کشور

کاربران ایرانی خارج از کشور به دلیل ماهیت خارجی بودن آی پی نمی توانند به شبکه شاد دسترسی داشته باشند، بنابراین می بایست ای پی سیستم یا گوشی خود را به ای پی ایران تغییر...